top of page

Mitt arbete präglar sig inom skulptur, måleri, installation och performance.

Med ett hollistiskt perspektiv bryggar teknikerna mellan varandra.

Variationen material som jag i det vardagliga "skördat" är både syntetiska och organiska, ibland till gränsen i förfall.

Mitt arbete bryggar till organisk visceral nivå, kroppslig, efemär, och erinrar metamorfos i tvetydigt skeende.

Slumpen likväl som kontamination får råda över det utrymme, och material jag förfogar som ger upphov till nya former i tvetydiga skeenden.

Motpoler som drar och juxtaposerar sig mot varandra.

Däri en skör gräns mellan attraktion och repulsion med erinringen om transformationer närvarande. I dessa fragment formas gestaltningar som i ny chimär form tyr sig för mig som mer rådande.

Mitt arbete återgår till det immateriella tillståndet där det osannolika verkar troligt och släpper lös ett dolt liv i vanliga föremål.

Intuitivt ifrågaställande råder under formgivandet. Jag tenderar att se på mitt arbetsförhållande ur ett shamaniskt perspektiv. En sorts transcenderande energi som får utlopp i ett slags katarsis.


Således utmynnas något av identitet / form / kropp som kan framstå sig obegripligt som trots det vill ansamla sig och hävda sin närvaro.

Alexander Aronsson

bottom of page