Oavsett om det är i målning, skulptur, installation eller performance så finns erinringen där om transformationer som fängslar mig. Arbetat med målning och volym överbryggar varandra,

I min studio hittar man former och objekt sammanslagna bestående av material från natur och tillika återvunnet, syntetiska.

Det som fångar mig med det material som jag "skördar" och utforskar är att det framstår för mig som främmande, "livlöst".

I vilken utsträckning jag finner potential för en skildring ännu ej utforskad.

Mitt arbete återgår till det immateriella tillståndet där det osannolika verkar troligt och släpper lös ett dolt liv i vanliga föremål.

Intuitivt ifrågaställande råder under formgivandet. Jag tenderar att se på mitt arbetsförhållande ur ett shamaniskt perspektiv. En sorts transcenderande energi som får utlopp i ett slags katarsis.

Min skapar process tenderar till kontamination i det utrymme jag förfogar över som ger upphov till nya ting, entiteter, som jag fortsätter att transformera.


Mitt arbete bryggar till organisk visceral nivå, kroppslig, efemär, och erinrar metamorfos i tvetydigt skeende.

I detta formas gestaltningar som i en ny chimär skepnad tyr till mig som mer rådande. 

I detta reflekteras ett ifrågasättande om visionen om oss själva och den värld där vi lever idag.

Genom dessa former avslöjas en primitiv man som försöker förstå sin sanna natur och den värld som omger honom.

 

Alexander Aronsson

Kalmar, Sverige.